In 1427 werd Jan IV opgevolgd door zijn broer Philips van Sint-Pol. De toekomst zag er aanvankelijk rooskleurig uit. In 1430 zou Filips in het huwelijk treden, maar hij overleed vlak voor de aankomst van zijn bruid.
De afgebeelde munt is een dubbele groot of drielander en weegt 2,71 gram (diameter 30 mm). Zij is te Waelhem bij Mechelen geslagen tijdens Philips' ruwaardschap over Brabant (1420-1422). Omschriften: Voorzijde +PHS:BRAB:COM:LMEI:ET:SCTI:PAVLI Keerzijde +SIT*NOMEN*DOMINI*BENEDICTVM en +MONETA:PHI:BRABATIE