Auteur: Prof. Jos Benders
In 2000 werd in Someren een tot dan toe onbeschreven oord van de stad Den Bosch uit 1579 gevonden (NUMIS 1028628; diameter 18 mm; massa 0,61 gram).
Op de keerzijde staat het Bossche wapen op een lang kruis afgebeeld, met leeuwen en lelies in de kwadranten. Het omschrift luidt: MON.-BVSCI-DVCE-NSIS (munt van Den Bosch).
De voorzijde toont het wapen van landsheer en Brabantse hertog Filips II van Spanje en heeft als omschrift: PHS.REX.DVX.BRABANT.79 (Filips koning hertog van Brabant (15)79).
Op 18 juni 1578 kreeg de stad toestemming om kleingeld te slaan. In het standaardwerk over de Bourgondische muntslag Les monnaies des Pays-Bas Bourguignons et Espagnols 1434-1713 [H.E. Van Gelder en M. Hoc (Amsterdam 1960)] staat de oord genoemd onder catalogusnummer 269. De afbeelding toont echter een duit van hetzelfde type en diameter als GH 227, die in de periode 1558-1572 te Antwerpen en in 1565-1568 te Brugge werd geslagen. De afgebeelde munt zou catalogusnummer 270 moeten hebben. De Bossche oord heeft waarschijnlijk model gestaan voor enkele later geslagen munten: de Gelderse oord van 1589 en 1590 (GH 226-6), en twee exemplaren uit 1592: de Brabantse oord GH 226-2 geslagen te Maastricht en die uit Atrecht (Arras) [Van Houdt Atlas der munten van BelgiŽ (Herent 1996), I 343 met de referentie Le Courrier Numismatique 6 (1978) 176)].