Uw browser ondersteunt geen javascript. Daardoor mist u enige functies.

Numismatische Kring Brabant

Inloggen


Aanmelden

Muntengalerie

Munten zijn de vaartuigen door onze (Brabantse) geschiedenis

Voor een vergroting  en de volledige beschrijving van de munt, klik op 'lees verder'.

   
Abdij van Nijvel, Lambert II
De abdij van Nijvel werd in 640 gesticht door Itta, vrouw van hofmeier Pippijn van Landen. Hun dochter was de eerste abdis. Later werd zij heilig verklaard. St. Gertrudis was in de Middeleeuwen een populaire heilige en Nijvel een belangrijke bedevaartsplaats. Onder Karel de Grote werd Nijvel een ->>>
   
Godfried I met de baard
Godfried I volgde in 1096 zijn vader Hendrik III op als graaf van Leuven en landgraaf van Brabant. Op 13 mei 1106 werd hij aangesteld tot hertog van Neder-Lotharingen en tegelijkertijd beleend met het markgraafschap Antwerpen. In 1128 werd zijn hertogstitel ontnomen ten gunste van Walram II van ->>>
   
Hertogen Godfried II en III
In 1139 kwam zijn zoon Godfried II an de macht. Hij was gehuwd met de Beierse Liutgard van Sulzbach, schoonzuster van de Duitse koning Koenraad III. Zijn regeringsperiode duurde maar kort. Toen Godfried in 1142 overleed was hun zoon, Godfried III, nog zeer jong en nam Lutgard als ->>>
   
Hertog Hendrik I
In 1190 volgde Hendrik I zijn vader op. Tien jaar eerder had hij een prestigieus huwelijk gesloten met Machteld van Boulogne. Hij zette de expansiepolitiek energiek voort en wisselde makkelijk en opportunistisch van partij om zijn doelstellingen te bereiken. Koppig hield hij vast aan de titel hertog van ->>>
   
Hertogen Hendrik II en Hendrik III
In 1235 kwam Hendrik II op de troon. Hij opereerde in het politieke machtsspel behoedzamer dan zijn vader. In 1248 volgde zoon Hendrik III op die consolideerde en een centrale diplomatieke rol in het Neder-Lotharingse gebied vervulde. Na zijn overlijden in 1261 was zijn oudste zoon, Hendrik IV, ->>>
   
Hertog Jan I
Jan I werd in 1267 hertog. De ambitie zijn invloed oostwaarts uit te breiden bracht hem in conflict met de hertog van Gelre en leidde tot de Limburgse successieoorlog. In 1288 in de slag bij Woeringen werd het pleit beslecht en kreeg Jan het hertogdom Limburg definitief in ->>>
   
Hertog Jan I, vervolg..
Vanaf 1280 daalde de muntvoet van de penning aanzienlijk, tot 50 van de oorspronkelijke waarde. Penningen werden na 1290 niet meer geslagen. De overwinnning in de Limburgse successie-oorlog had een dubbele leeuw (Brabant Limburg) op de munten tot gevolg. Hier is een sterling van 1,20 gram en een ->>>
   
Hertog Jan II
Jan II had een groot deel van opvoeding aan het Engelse hof genoten en huwde met de Engelse prinses Margaretha van York. Na de dood van zijn vader, kwam Jan terug naar Brabant. Hij wist de gevaarlijke politieke expansie van Frankrijk het hoofd te bieden. Vlak voor zijn ->>>
   
Hertog Jan III
Toen hertog Jan III in 1312 aan de macht kwam was hij amper twaalf jaar oud en verkreeg een erfenis belast met zware schulden. Het regentschap van edelen functioneerde niet en werd door de steden in 1314 vervangen door een stedelijk alternatief. Tijdens diens lange regeerperiode tot 1355 ->>>
   
Wenceslas en Johanna van Brabant
De opvolging van Jan zag er aanvankelijk hoopvol uit, hij had 3 zonen en 3 dochters. Er voltrok zich een rampzalig scenario. De 3 zoons kwamen kort na elkaar te overlijden. De oudste dochter Johanna werd met het hertogdom bedeeld. Zij was gehuwd met Wenceslas, hertog van Luxemburg. ->>>
   
Wenceslas en Johanna van Brabant, vervolg
De gouden pieter of peter werd vanaf juli 1375 onder de regering van Johanna en Wenceslas (1355-1383) in Leuven geslagen. Het gewicht is 4,06 gram met een goudgehalte van 23 karaat en 9 grein (98,96 ). Op de voorzijde is binnen een negenbogige omlijsting de buste van St. ->>>
   
Antoon van BourgondiŽ
Bij het overlijden van Johanna van Brabant op 84-jarige leeftijd sterft het Leuvense huis uit. Het hertogdom kwam onder Bourgondische invloed. Anton van Bourgondi was een achterneef van de kinderloze hertogin Johanna. Dat hij in Brabant kon opvolgen had hij mede te danken aan zijn kennis van het ->>>
   
Jan IV van Brabant
Jan IV van Brabant werd geboren op 11 januari 1403 en overleed te Brussel op 17 april 1427. De Staten van Brabant regeerden aanvankelijk in zijn naam. In 1418 huwde hij Jacoba van Beieren, met wie hij spoedig in onmin geraakte. De Staten kozen partij voor Jacoba en ->>>
   
Philips van St.-Pol
In 1427 werd Jan IV opgevolgd door zijn broer Philips van Sint-Pol. De toekomst zag er aanvankelijk rooskleurig uit. In 1430 zou Filips in het huwelijk treden, maar hij overleed vlak voor de aankomst van zijn bruid. De afgebeelde munt is een dubbele groot of drielander en weegt ->>>
   
Philips de Goede
De macht over het hertogdom Brabant werd in 1430 overgenomen door Jans neef Philips de Goede, hertog van Bourgondi en graaf van Vlaanderen. Hij verenigde de Nederlandse gewesten onder een nieuw Bourgondisch rijk met een sterk centraal gezag. De Frans-Bourgondische vrede van Atrecht in 1435 was voor Philips ->>>
   
Karel de Stoute
Na het overlijden van Philips in 1467 volgde zijn zoon Karel (de Stoute) hem op. Deze had een geheel ander karakter dan zijn vader, ongeduldig, onstuimig en krijgszuchtig. Door de vele oorlogen zat hij voortdurend in geldnood. De dwangmatige verhogingen van de beden, leningen en belastingverhogingen brachten hem ->>>
   
Maria van BourgondiŽ
Karels dood stortte de Bourgondische staat in een crisis. Zijn dochter Maria van Bourgondi stond in 1477 voor een vrijwel onoplosbare taak - oplossing van het conflict met haar onderdanen (Groot Privilege); - het weerstaan van de Franse agressie; - een waardig en krachtig echtgenoot. Maximiliaan van Oostenrijk ->>>
   
Philips de Schone
Maximiliaan werd aangesteld tot regent over de Nederlandse gewesten en voogd over de kinderen. In 1494 werd Philips meerderjarig verklaard en nam hij van zijn vader het bestuur over de Nederlanden over. Hij zocht de militaire confrontatie minder dan zijn vader en streefde naar vreedzame oplossingen. Via zijn ->>>
   
Keizer Karel V
Bij het overlijden van Philips was Karel V nog maar zes jaar. Maximiliaan nam voor de tweede keer het regentschap op en liet zich in de Nederlanden vertegenwoordigen door zijn dochter Margaretha van Oostenrijk. Op 2 janauri 1515 nam Karel het bestuur over. n jaar later werd hij, ->>>
   
Koning Philips II
Onder de Spaanse koning Philips II groeide de binnenlandse oppositie uit tot een openlijke confrontatie, opstand en oorlog tegen het centrale gezag. In 1581 werd Philips door een aantal Nederlandse gewesten definitief als hun vorst afgezworen. Pogingen een nieuwe vorst te vinden (Prins van Oranje, Frans van Anjou, ->>>
   
Philips II (vervolg)
Een zogenaamde statendaalder uitgegeven door de Staten van Brabant na de Pacificatie van Gent in 1576. Het staatshoofd is slechts op schematische wijze weergegeven. Gewicht 30,50 gram, diameter 41 mm. Omschriften Voorzijde .PHS.D G.HISPZREX.DVX.BRA 15[handje]79 Keerzijde ->>>
   
De Opstand
Een tinnen loden noodmunt van drie stuiver door Breda geslagen tijdens het beleg van Breda in 1577 door de Staatse troepen. Omschrift INECESSICITATIS.ERGO.1577 Gewicht 17,87, diameter 31 mm; ->>>
   
Den Bosch als muntplaats
In 2000 werd in Someren een tot dan toe onbeschreven oord van de stad Den Bosch uit 1579 gevonden (NUMIS 1028628; diameter 18 mm; massa 0,61 gram). Op de keerzijde staat het Bossche wapen op een lang kruis afgebeeld, met leeuwen en lelies in de kwadranten. Het omschrift ->>>
   
Aartshertogen Albert en Isabella
Na het overlijden van Philips II volgde zijn zoon Philips III hem in Spanje op. Zijn dochter Isabella was voorbestemd te trouwen met haar neef aartshertog Albert die als landvoogd in haar naam de Zuidelijke Nederlanden bestuurde. Na het kinderloos overlijden van Albert in 1621 verviel de macht ->>>
   
Albert en Isabella (vervolg)
Hier een kwart patagon, eveneens geslagen in 's Hertogenbosch in de periode 1614-1619, gewicht 6,74 gram, diameter 31 mm. Omschriften voorzijde [boom] ALBERTVS . ET . ELISABET . DEI . GRATIA keerzijde ARCHIDVC . AVST . DVCES . BVRG . ET . BRAB . ->>>